Radca Prawny
 

 

Agnieszka Gąsior

 

 

W roku 2001 r. rozpoczęłam studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie. Pracę magisterską pisałam w I Katedrze Prawa Cywilnego z zakresu prawa ubezpieczeń, w temacie: "Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

W ramach wymiany studenckiej w programie MOST studiowałam w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie poznawałam problematykę prawa ubezpieczeń, rzec by można u źródła polskiego prawa ubezpieczeń.

Po zakończeniu studiów wyjechałam na rok do Stanów Zjednoczonych, gdzie między innymi odbywałam praktyki zawodowe w Kancelarii Ilasz & Associates na Dolnym Manhattanie.

W trakcie aplikacji radcowskiej odbywanej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych za priorytet przyjęłam poznanie pracy prawnika w różnych miejscach. Pracowałam w Kancelarii Radcy Prawnego, jako asystent sędziego między instancyjnego w Sądzie Okręgowym w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jako in-house w firmie zajmującej się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Po zakończeniu aplikacji podjęłam pracę na rzecz towarzystwa ubezpieczeń, ponieważ likwidacja szkód osobowych jest moją pasją, daje mi dużo satysfakcji i możliwości rozwoju zawodowego. Obecnie współpracuję z Kancelarią obsługująca towarzystwa ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód osobowych.

Swoją praktykę radcy prawnego skupiam wokół dziedzin, w których mam doświadczenie zawodowe oraz co do których rozwijam swoje zainteresowania.