ZAKRES USŁUG

Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie najwyższego, profesjonalnego poziomu usług prawnych wymaga skoncentrowania praktyki Kancelarii w obszarach odpowiadających doświadczeniu zawodowemu. Z tego względu mówiąc o usługach Kancelarii, szczególnie podkreślić należy  wysokie kwalifikacje w zakresie prawa ubezpieczeń, w tym doświadczenie w likwidacji szkód osobowych zdobyte, w szczególności podczas pracy na rzecz ubezpieczających oraz zakładów ubezpieczeń, prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz  w odniesieniu do problematyki „gruntów warszawskich” oraz prawa pracy. Pozwala to odpowiedzialnie realizować podstawowe założenie Kancelarii - sprostać oczekiwaniom Klientów.

PRAWO UBEZPIECZEŃ

Kancelaria oferuje kompleksową usługę pomocy prawnej ubezpieczającym i zakładom ubezpieczeń na każdym etapie postępowania likwidacyjnego.
Kancelarię wyróżnia fakt, że sprawami już od pierwszego kontaktu zajmuje się wyłącznie doświadczony w problematyce ubezpieczeniowej radca prawny. Kancelaria reprezentuje swoich klientów przed sądami w sprawach o świadczenia z tytułu umów ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i na życie.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria pomaga Klientom sprawach związanych z szeroko pojętym prawem administracyjnym, w tym prawie budowlanym, w szczególności przygotowaniem gruntu pod inwestycję, ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Kancelaria doradza oraz reprezentuje Klientów indywidualnych oraz inwestorów na każdym z etapów procesu budowlanego.
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie regulacji dotyczących tzw. „gruntów warszawskich”. Podstawą działania Kancelarii jest przygotowanie wszechstronnej opinii prawnej w zakresie zasadności wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi ze wskazaniem kroków jakie należy podjąć celem przygotowania się do postępowania przed organami administracji oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

PRAWO PRACY

Kancelaria przygotowuje lub konsultuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, wskazuje sposób chodzenia świadczeń w związku z wypadkami przy pracy. Opracowuje wewnętrzne regulacje na zlecenie pracodawców (m.in. regulaminy pracy, wynagradzania), prowadzi doradztwo i postępowanie w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę i zatrudnienia cudzoziemców, doradza w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia u pracodawców oraz reprezentuje Klientów w sporach arbitrażowych, mediacjach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych.