MISJA

Misją Kancelarii przede wszystkim jest dążenie do polubownego zakończenia sporu przed podjęciem decyzji o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego. Kancelaria podejmuje prawem przewidziane działania nadzorcze, dyscyplinujące, mediacje, skierowanie sprawy do arbitrażu celem polubownego zakończenia sporu.