W postępowaniu przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym wstępna analiza sprawy na podstawie wywiadu i zgromadzonych dokumentów jest całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca.

W przypadku pozytywnej weryfikacji i w konsekwencji zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi pobierana jest symboliczna opłata wstępna, a honorarium Kancelarii jest ustalane procentowo i uzależnione wyłącznie od naszej skuteczności w dochodzeniu należnego Państwu odszkodowania.

W pozostałych sprawach Kancelaria rozlicza się w systemie godzinowym lub abonamentowym.

System godzinowy przeznaczony jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych. Wynagrodzenie liczone jest na podstawie efektywnego czasu poświęconego danej sprawie.

 

System abonamentowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych. Klient ma do wykorzystania określony limit godzinowy będący wielokrotnością 4 godzin przez okres jednego roku. Honorarium radcy prawnego jest niższe niż w przypadku systemu godzinowego, jednakże w przypadku przekroczenia ustalonego limitu stosuje się stawki godzinowe.